[1] Σχέδιο «Συνεπιμέλεια»Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας οι προτάσεις αναζητούνται…

Στις 18|12 το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα με σκοπό τη διαβούλευση σύνολο τροπολογιών που αφορούν άρθρα του Οικογενειακού Δικαίου και ειδικά αυτά που αφορούν την Επιμέλεια. Πολιτική βούληση του Υπουργού είναι η θεσμοθέτηση της έννοιας της «Συνεπιμέλειας» που από καιρό προωθείται από συγκροτημένη συλλογικότητα.
Το Καλοκαίρι ο ίδιος ο Υπουργός είχε ορίσει επιτροπή για να εισφέρει τη γνώμη της για ολοκληρωμένη νομοθεσία επάνω στο θέμα, ωστόσο, αντί για το πόρισμα του έργου της, έχουμε τη δημοσιοποίηση μόνο μερικών τροπολογιών τις οποίες δεν υπογράφει η επιτροπή.
Παραθέτουμε τον διορισμό και τα ονόματα που την αποτελούν για λόγους καταγραφής στο σύνολο του φακέλου που το isotita.eu παρουσιάζει για το εν λόγω θέμα:Σύμφωνα με την απόφαση Τσιάρα (30 .03.2020 Αρ. Πρωτ.:15479οικ./Φ.342) η εν λόγω Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ιωάννη Τέντε του Αριστείδη, Επίτιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
2. Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου, Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια την Μυροφόρα Ραφαηλίδου του Σταύρου, Δικηγόρο Αθηνών,
3. Αχιλλέα Κουτσουράδη του Γεωργίου, Καθηγητή Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Θωμαΐδη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Αθηνών,
4. Δήμητρα Παπαδοπούλου του Αγγέλου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
5. Αικατερίνη Φουντεδάκη του Νικολάου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
6. Χριστίνα Σταμπέλου του Χρήστου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο Αθήνων,
7. Πατρίνα Παπαρηγοπούλου του Βασιλείου, Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
8. Ιωάννα Κονδύλη του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο Αθηνών,
9. Γεώργιο Λέκκα του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. Γεώργιο Γεωργιάδη του Αποστόλου, Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
11. Βιργινία Περάκη του Αντωνίου, Λέκτορα Αστικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Πανουργιά του Γεωργίου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγόρο Αθηνών,
12. Κωνσταντίνο Πλιάτσικα του Βασιλείου, Επισκέπτη Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας , Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,
13. Παναγιώτα Γκολφινοπούλου του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Ανδρικοπούλου του Ανδρέα, Δικηγόρο Αθηνών, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης,
14. Μάριο Ανδρικόπουλο του Πέτρου, Δικηγόρο Αθηνών,
15. Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη του Οδυσσέα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Φώτιο Στεφανή του Αποστόλου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών,
16. Ευσταθία Κωνσταντοπούλου του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών,
17. Γεώργιο Παπαχρήστου του Θωμά, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διδάκτορα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
18. Χαρίκλεια Κωνσταντινίδου-Σταυροπούλου του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

Στις περιπτώσεις απουσίας του Προέδρου, χρέη Προέδρου θα εκτελούσε το μέλος Ευαγγελία Στεργίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας των Μελών η ψήφος του Προέδρου προσμετρούσε εις διπλούν. Χρέη γραμματέα εκτελούσε η Γεωργία Γαλανοπούλου του Ηλία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Διοικητικών-Γραμματέων της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια αυτής την Νίκη Διώτη του Ταξιάρχη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ.