Οι βιασμοί στις χώρες της Ε.Ε.

Τα στοιχεία για τους καταγεγραμμένους από την αστυνομία κάθε κράτους βιασμούς των χωρών μελών της Ε.Ε. (και όχι μόνο) δημοσίευσε η Eurostat στις 29|10. Παρατίθεται ο χάρτης που αφορά καταγραφές του 2017 ανά 100.000 κατοίκους.  

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τελευταία θέση με τον μικρότερο αριθμό καταγεγραμμένων βιασμών 1,45 ανά 100.000 κατοίκους. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ιταλία.

Εξετάζοντας το «περιβάλλον» στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου, κάθε άλλο παρά να μας εφησυχάζει, πρέπει η εμφανιζόμενη χαμηλή θέση της Ελλάδας. Δεν σημαίνει ότι οι βιασμοί είναι λίγοι στην χώρα μας, αλλά περισσότερο ότι δεν υπάρχει ακόμη επαρκής εμπιστοσύνη και ασφάλεια για τις γυναίκες (σ.σ: και όχι μόνο) που θα πάρουν την απόφαση να καταθέσουν καταγγελία.  


Ο κατάλογος της Eurostat με τους αριθμούς καταγεγραμμένων βιασμών έως το 2017


ΠΗΓΗ: jodi.graphics/Eurostat