Το πρόβλημα των αναγκαστικών γάμωναυξάνεται, αλλά δεν παρακολουθείται στην Ε.Ε.Δεν παρακολουθείται συστηματικά το πρόβλημα των αναγκαστικών γάμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της επίσημης απάντησης που έδωσε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος για γυναικεία θέματα, Helena Dalli, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.


Στην απάντησή της επισημαίνεται ότι τελείως αποσπασματικά καταγράφονται προβλήματα από τους αναγκαστικούς γάμους που επιβάλλονται εναντίον γυναικών σε εκθέσεις αξιολόγησης για την κατάσταση των έμφυλων ζητημάτων στις χώρες μέλη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (σ.σ.: από την δράση παρακολούθησης στο πλαίσιο της Επιτροπής Grevio). Τονίζεται ότι οι υποθέσεις που καταγράφονται, κυρίως μέσω της αστυνομίας, δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση τον πραγματικό αριθμό των περιστατικών. Πρόκειται για μία διαπίστωση που υιοθετούν πλήρως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολούθως παρατίθεται το έγγραφο της πλήρους απάντησης:

[ EN E-001857/2022 Answer given by Ms Dalli on behalf of the European Commission (20.9.2022)]