Κίνδυνος για την ζωή των γυναικών η απαγόρευση των αμβλώσεων
Η υπόθεση Αμερικανίδας [Andrea Prudente] στην Μάλτα

Όταν πολλές και πολλοί εκπλήσσονται στην Ευρώπη για την συρρίκνωση των δικαιωμάτων των γυναικών στο σώμα τους και την υγεία τους, εξαιτίας της επαναπροώθησης ακροδεξιών ιδεολογημάτων, ως κυρίαρχων, στις ΗΠΑ, όπως οι πρόσφατες αποφάσεις Πολιτειών για την απαγόρευση των αμβλώσεων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα.

Το θέμα αναδείχθηκε στα μισά του Σεπτεμβρίου ύστερα από ερώτηση του Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή του Left/ΑΚΕΛ Κύπρου, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ. Ο ευρωβουλευτής τον Ιούλιο που μας πέρασε κατέθεσε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οποία εξιστορούσε τον κίνδυνο στον οποίο περιήλθε Αμερικανίδα πολίτιδα κατά την επίσκεψή της στην Μάλτα. Η τελευταία προσήλθε σε νοσοκομείο ύστερα από αιμορραγία. Διαπιστώθηκε ότι η ζωή της κινδύνευε ούσα στην 16η εβδομάδα κύησης και διαπίστωναν ότι το έμβρυο είχε χαθεί. Παρ’ όλα αυτά οι γιατροί της αρνήθηκαν την άμβλωση, αφού στην Μάλτα (σ.σ.: δηλαδή σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η νομοθεσία απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Ο ευρωβουλευτής επιπροσθέτως υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ερωτήματα: α) τι προτίθεται να κάνει, ώστε να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθολικά η πολιτική της παροχής δικαιώματος για αμβλώσεις στις γυναίκες και β) αν προτίθεται να θεσπίσει ένα πρόγραμμα επείγουσας μεταφοράς γυναικών σε γειτονική χώρα, όταν δεν μπορούν να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα γυναίκες που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη σε χώρες όπου εκ του νόμου δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες.Εκ μέρους της Ευρωπϊκής Επιτροπής απάντησε η αρμόδια Επίτροπος, Helena Dalli (σ.σ.: που ήταν πολιτικός της Μάλτας, πριν αναλάβει καθήκοντα στην Ε.Ε.), αρμόδια για θέματα γυναικείας ισότητας. Η απάντησή της παρατίθεται ολόκληρη:

Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως ότι όλες οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να έχουν επαρκή πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία.

Η υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό της πολιτικής τους για την υγεία και την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης”.

Ομοίως, το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα να επωφελούνται από ιατρική περίθαλψη, αλλά υπό τους όρους που καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, όταν κάνουν χρήση των αρμοδιοτήτων τους, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα εθνικά τους συντάγματα και να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις τακτικές ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ισότητα των φύλων και την υγεία στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης για την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή συνεχίζει να χρηματοδοτεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, μέσω του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σχετικά με την υγεία των γυναικών, την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική φροντίδα, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την εκπαίδευση”.

Στην απάντηση της κ. Dalli περιέχεται η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπέρ της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών καθολικά, αλλά δεν απαντά στο τι θα κάνει για να επιβληθεί σε όλες τις χώρες το καθεστώς του δικαιώματος στην άμβλωση με σχετική νομοθεσία, ούτε τοποθετείται στο ερώτημα του ευρωβουλευτή για το αν θα πρέπει να υπάρχει σύστημα υποχρεωτικής μεταφοράς της ασθενούς από χώρα της Ε.Ε. στην οποία απαγορεύονται οι αμβλώσεις, σε γειτονικές χώρες που επιτρέπονται, σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης.
Θυμίζουμε ότι στην Μάλτα απαγορεύονται οι αμβλώσεις, αλλά συρρικνωμένο καθεστώς άμβλωσης έχει προωθηθεί και σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια, όπως στην Πολωνία και στην Ουγγαρία.

[ E-002522/2022 Answer given by Ms Dalli on behalf of the European Commission (21.9.2022)]