Με αφορμή την 16η Σεπτεμβρίου

«κλικ» στον τίτλο που ακολουθεί για ανάγνωση:

Νέα καμπάνια/προπαγάνδα του επιχειρηματικού λόμπι
για την εφαρμογή της εξαναγκασμένης συνεπιμέλειας