Άμεση ανακοίνωση καταδίκης της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας για την εισβολή της κρατικής ασφάλειας στο ΑΠΘ 11/3