Πορεία για την Ισότητα στην Κύπρο

Σάββατο 6/3 με μεγάλη συμμετοχή