Πού πάμε;

Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση θα εισαγάγουν την «αναγκαστική συνεπιμέλεια» στην Βουλή για να γίνει νόμος του Κράτους.

https://www.facebook.com/groups/829976470887121/permalink/838273603390741/