Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | FEMM Συνεδρίαση Επιτροπής Ισότητας 22|02