Η κ. Μ. Συρεγγέλα σε βαθιά άγνοια ή όλο και πιο πολύ σε λάθος δρόμο;

Για ακόμη μία φορά είμαστε στην δυσάρεστη θέση να κάνουμε παρέμβαση για να διορθώσουμε λάθη της Υφυπουργού κ. Μ. Συρεγγέλα. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε για κάτι που είπε με τη νέα ιδιότητα της και που δεν ισχύει. Για την ακρίβεια, αυτή τη φορά είπε κάτι που αποτελεί σοβαρή διαστρέβλωση της αλήθειας.

Σχόλιο | isotita.eu

Στην ουσία:

Την Δευτέρα 25/01 ήταν καλεσμένη να μιλήσει σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης για ακόμη μία φορά δέχθηκε κριτική για την ειδική – δική της – νοοτροπία που προσπαθεί να καλλιεργήσει στον τομέα της Ισότητας Φύλων, όπως αυτή εμφανίζεται από την αρχή της θητείας της ως Γενικής Γραμματέα Ισότητας Φύλων και σχετίζεται με τις αποφάσεις επί των αλλαγών στο όνομα της τ. Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αλλά και την ονοματοποίηση των καθηκόντων της ως νέας Υφυπουργού.

Της καταλόγισαν ότι αποτελεί υποβιβασμό του κρατικού τομέα Ισότητας η σύγχυσή του με άλλους τομείς πολιτικής, όπως η οικογενειακή πολιτική ή η δημογραφική πολιτική, και μάλιστα, από θέση υποδεέστερη σε σχέση με αυτούς.  Για να αντιπαρέλθει την κριτική, δεν θέλησε να παραθέσει επιχειρήματα από την ειδική – δική της – νοοτροπία για τον τομέα, αλλά θέλησε να αναλογικοποιήσει το δικό της παράδειγμα (ως βελτιωμένο) στον τομέα Ισότητας, με όσα είχαν υπάρξει σε μία άλλη περίσταση υφυπουργού με αρμοδιότητα τα θέματα Ισότητας Φύλων. Εννοώντας την περίοδο 2018 – 2019 με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού, κ. Α. Τσίπρα, ορίσθηκε Υφυπουργός Εσωτερικών η κ. Μ. Χρυσοβελώνη, η οποία με Υπουργική Απόφαση του Α. Χαρίτση της ανατέθηκε η αρμοδιότητα του τομέα της Ισότητας Φύλων, μεταξύ άλλων.

Είπε η κ. Μ. Συρεγγέλα ότι, όπως η ίδια είναι Υφυπουργός με αρμοδιότητα για την δημογραφική, οικογενειακή και Ισότητας πολιτικές, έτσι και η κ. Μ. Χρυσοβελώνη είχε και άλλα και μάλιστα άσχετα αντικείμενα στο χαρτοφυλάκιο της, όπως την Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.
Η κ. Μ. Συρεγγέλα με την συγκεκριμένη της τοποθέτηση καταδεικνύει ότι προφανώς τελεί σε ένταση, εξαιτίας του εκνευρισμού που της προκαλεί η κριτική που της ασκείται για τις αποφάσεις της, την οποία ασκούν: ακαδημαϊκοί, γυναικείες οργανώσεις, οι σύλλογοι εργαζομένων τόσο της τ. ΓΓΙΦ όσο και των Δομών ανά την Ελλάδα για την έμφυλη βία, και γενικά άνθρωποι του τομέα Ισότητας από όλα τα κόμματα.

Η αλήθεια είναι ότι η κ. Μ. Χρυσοβελώνη είχε στις αρμοδιότητές της και την Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης. Η διαστρέβλωση είναι ότι αυτόν τον τομέα δεν τον είχε αναλάβει σε οποιοδήποτε συσχετισμό με τον τομέα της Ισότητας των φύλων. Τον είχε μόνο ως επιπλέον, πλήρως ανεξάρτητο τομέα ευθύνης. Γι’ αυτό και οι έχουσες και έχοντες σχέση με τον τομέα της Ισότητας (υπάλληλοι, εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων κλπ) δεν το ήξεραν και δεν χρειάστηκε να το μάθουν ποτέ, απλώς, διότι δεν τους αφορούσε, δεν «μπλεκόταν» στα πόδια τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι διαφορά έχει το παραπάνω από την σημερινή υπόσταση της κ. Μ. Συρεγγέλα ως Υφυπουργού και των ειδικών – δικών της – απόψεων για τον τομέα της Ισότητας των Φύλων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η τ. Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη δεν ζήτησε ουδέποτε να μετονομαστεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την οποία είχε αρμοδιότητα, σε Γενική Γραμματεία Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ισότητας των Φύλων. Αν το είχε κάνει αυτό, τότε θα σήμαινε ότι τις αρμοδιότητες της τις είχε αναλάβει σε συσχετισμό μεταξύ τους και κυρίως, ότι πίστευε πως πρέπει να ασκηθούν σε συσχετισμό.

Αντίθετα, η κ. Μ. Συρεγγέλα, όταν διορίσθηκε Γενική Γραμματέας, φρόντισε να μετονομαστεί σε Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων και επιπλέον, φρόντισε ώστε να εκδοθεί απόφαση με ισχύ νόμου, ώστε να μετονομασθεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, σε Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων. Αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ειδική – δική της – άποψη είναι πως η οικογενειακή πολιτική πρέπει να ασκείται σε απόλυτο συσχετισμό με την πολιτική Ισότητας των Φύλων.

Ένα χρόνο και κάτι μήνες μετά από αυτήν την πρώτη εποχή, δηλαδή στις τωρινές ημέρες,  η κ. Μ. Συρεγγέλα έγινε Υφυπουργός Εργασίας με αρμοδιότητες – όπως αναφέρει η ίδια, προς το παρόν – την δημογραφική πολιτική, την οικογενειακή πολιτική και την Ισότητα των Φύλων. Μέρος της τελευταίας ευθύνης της είναι και η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων την οποία η ίδια είχε «ξαναβαπτίσει» παλαιότερα, αλλάζοντας το παλιό της όνομα που ήταν: Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Πρώτη δουλειά της κ. Μ. Συρεγγέλα από την ημέρα που ορκίστηκε, ήταν να ξαναβαπτίσει την π. Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, από Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων. Από τούτο προκύπτει για δεύτερη φορά και πιο κατηγορηματικά, ότι της κ. Μ. Συρεγγέλα η ειδική – δική της – άποψη για τον τομέα Ισότητας Φύλων είναι ότι η πολιτική για την τελευταία πρέπει να ασκείται σε συσχετισμό, όχι μόνο με την οικογενειακή πολιτική, αλλά και με την δημογραφική πολιτική.

Περισσότερο σαφές, πεθαίνεις!!!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όμως, για στάσου λίγο, …με τι προσωπικό ασκούσε η τ. Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, την πολιτική για την Αστική και Δημοτική Κατάσταση που είχε ως επιπλέον αρμοδιότητα μαζί με την Ισότητα των Φύλων και με τι χρήματα; Μήπως την ασκούσε μέσα από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, παρά του ότι δεν είχε σκεφτεί να κάνει τότε «βαφτίσια»;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι βέβαια! Η κ. Μ. Χρυσοβελώνη είχε να συνομιλήσει με κανονικότατη, ξεχωριστή και ολοκληρωμένη Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών που ασχολούνταν με τον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή της Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης. Αυτή η Διεύθυνση δεν είχε καμία απολύτως σύνδεση με την π. Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και καμία απολύτως σχέση με τα λεφτά της, δεν λειτουργούσαν καν στο ίδιο κτήριο, ούτε και τα στελέχη της είχαν ποτέ συναντηθεί μεταξύ τους για λόγους συνάφειας εργασίας.Στην περίπτωση της κ. Μ. Συρεγγέλα, τι να συμβαίνει άραγε
σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο σύγκρισης;


ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η κ. Μ. Συρεγγέλα έχει την ειδική – δική της – άποψη ότι η οικογενειακή πολιτική και προσφάτως η δημογραφική πολιτική ασκούνται σε συσχετισμό με την πολιτική Ισότητας Φύλων. Εμείς την σεβόμαστε. Όμως, με ποιους υπαλλήλους ασκεί αυτές τις πολιτικές και μάλιστα, σε συσχετισμό μεταξύ τους ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Μέχρι σήμερα, μόνο και αποκλειστικά με την πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, τέως Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων και νυν Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων!

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
Μα έχει αλλάξει οργανόγραμμα και προσωπικό η π. Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, τ. Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και νυν Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, ώστε να μπορεί να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να επιβλέψει και εν γένει να ασκήσει πολιτικές για τα δύο επιπλέον αντικείμενα που τις έχει προσθέσει η κ. Μ. Συρεγγέλα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα στον τομέα Ισότητας των Φύλων;;;;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτε.-

Η π. Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, δηλαδή ο φορέας αρμοδιότητας της κ. Μ. Συρεγγέλα, είτε με την τέως ιδιότητά της, είτε με την νυν, παραμένει ΜΟΝΟ με τα στελέχη που ξέρουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ΜΟΝΟ πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων…
Με λίγα λόγια, οι πρόσθετες πολιτικές (οικογενειακή και δημογραφική) που «φορτώθηκαν» στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, βρίσκονται μόνο στις μετονομασίες και στης κ. Μ. Συρεγγέλα, τις ειδικές – δικές της – απόψεις.  


Επιμύθιο

Α) Ελπίζουμε να κατάλαβαν απολύτως οι αναγνώστες/-στριες αυτού του κειμένου την διαστρέβλωση που έκανε η κ. Μ. Συρεγγέλα, όταν στην εκδήλωση της 25/1 προσπάθησε να συγκρίνει ανόμοια πράγματα μεταξύ του σχήματος της ίδιας, σε σύγκριση με το σχήμα της Μ. Χρυσοβελώνη, ως Υφυπουργών για την Ισότητα των Φύλων, μεταξύ άλλων. Είμαστε βέβαιοι ότι κατάλαβαν και πολλά άλλα και μάλιστα, χωρίς να ανοίξουμε το ζήτημα του «ανήκειν» στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών αντίστοιχα.

Β) Όταν η κ. Μ. Συρεγγέλα αναλάμβανε Γενική Γραμματέας στην πρώτη κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη και ανακοινώθηκαν οι «βαπτίσεις» στον τομέα της Ισότητας, το isotita.eu είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με ειλικρινή, επιβοηθητικά αισθήματα τα οποία διατηρεί πλήρως. Γράφαμε εκεί, ότι μάλλον βάζαμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δυστυχώς, τώρα έχουμε βάλει δύο-τρία κάρα μπροστά από τα ελάχιστα άλογα που είχαμε και το χειρότερο είναι ότι εμπορεύματα έχει μόνο το ένα κάρο και αυτά είναι πολύ χρήσιμα μεν, αλλά παλιά δε. (το τότε άρθρο με «κλικ» ΕΔΩ).