Κατά της νέας υποβάθμισης της πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤAΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

14.01.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την ουσιαστική συρρίκνωση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, όλες όσες έχουμε υπηρετήσει διαχρονικά το θεσμό και ασκήσαμε τα καθήκοντα  της Γενικής Γραμματέως Ισότητας.Δυστυχώς η περαιτέρω υποβάθμιση και ουσιαστική κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας γίνεται πράξη με το πρόσφατο Π.Δ. 3/6.1.2021,ΦΕΚ Α 3-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών( άρθρο 2)!

Η λεγομένη μετονομασία της και η ουσιαστική της απορρόφηση, προφανώς για την εμβαλωματική ανάγκη στελέχωσης της νέας υπηρεσίας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, στην ουσία ολοκληρώνει τη συρρίκνωση της ΓΓΡΙΦ, που ξεκίνησε πέρσι τον Ιούλιο του 2019 (ΠΔ.81/2019-ΦΕΚ Α119), με τη μεταφορά της από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και την τότε,  πρώτη μετονομασία της, γεγονός που είχαμε έγκαιρα καταγγείλει.

Είχαμε από τότε προειδοποιήσει για το χρονικό του προαναγγελθέντος τέλους της αυτοτέλειας του εθνικού μηχανισμού για την ισότητα των φύλων. Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, τελικά, με ένα σμπάρο …δεν έφερε κανένα τρυγόνι. Αδικεί πρωτίστως την πολιτική για την ισότητα των φύλων, συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμελιώδη αξία, που εμπεριέχεται στο προοίμιο της ΣΥΝΘΗΚΗΣ για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Με άκρως συντηρητικά συμφραζόμενα τη συγχέει με τη δημογραφική πολιτική και οπισθοδρομεί σε σχέση με τους σύγχρονους ρόλους των δύο φύλων, όπως οφείλουν  να ανταποκρίνονται και να πραγματώνονται  σε μια δημοκρατική κοινωνία της ισότητας.

Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση του θεσμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων σε αυτοτελή, διακριτή και ορατή κρατική δομή, με την άμεση εποπτεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ για θέματα ισότητας – ΚΕΘΙ και με  τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ζητάμε  και την εκ νέου υπαγωγή της στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο για τη νομοθέτηση πολιτικών ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική ζωή, για το συντονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας ανδρών-γυναικών σε όλα τα θεματικά και τομεακά πεδία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό προσυπογράφουμε και τις σχετικές, πρόσφατες δημόσιες διαμαρτυρίες σύσσωμων των γυναικείων οργανώσεων της χώρας μας.

Ελπίζουμε να επικρατήσουν ωριμότερες αποφάσεις, που να συνάδουν με το ευρωπαϊκό και εθνικό κεκτημένο, και να αξιοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η νέα εθνική προσπάθεια βιώσιμης εθνικής ανάπτυξης, με το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης και την ισόρροπη ένταξη γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφράσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας, στην προσωπική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζω ή του τόπου.

Οι υπογράφουσες Γενικές Γραμματείς Ισότητας,
κατά χρονολογική σειρά θητείας στη ΓΓΡΙΦ:
· Θεοδώρα Ντούλια (1889)
· Τιτίνα Πανταζή (1993-1996)
· Άννα Καραμάνου (1996)
· Μίκα Κουτσιλέου(1997-1998)
· Έφη Μπέκου( 1999-2004)
· Μαρία Στρατηγάκη ( 2009-2012)
· Φωτεινή Κούβελα( 2015-2019)