Κύπρος για 25/11: Έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας από την 1η Δεκεμβρίου

Την έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

«Το θέμα της βίας κατά των γυναικών αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και στόχος μας είναι η άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στα θύματα βίας» σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Σπίτι της Γυναίκας θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε ενήλικες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια (κάτω των 18 ετών) θύματα βίας, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα τους:

  • Λήψη μέτρων (που αφορούν το θύμα αλλά και το δράστη) για την άμεση προστασία και ασφάλεια του θύματος.
  • Άμεση/βραχεία ψυχολογική στήριξη και ενδεχόμενη παραπομπή στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΟΚΥπΥ)/ ΜΚΟ για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και θεραπεία.
  • Κοινωνικο-οικονομική στήριξη (πρόσβαση σε επιδόματα, στέγαση, υπηρεσίες φροντίδας, παραπομπή σε υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά εργασίας – π.χ. ΑνΑΔ, Γραφείο Εργασίας).
  • Ιατρική εξέταση για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς του ΓεΣΥ για μακροχρόνια θεραπεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου θα γίνεται παραπομπή στο Σπίτι του Παιδιού.
  • Λήψη κατάθεσης του θύματος, καθώς και οπτικογραφημένης κατάθεσης από την Αστυνομία σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς Αστυνομικούς Σταθμούς και το ΤΑΕ.
  • Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας – όποτε αυτό απαιτείται – σε χώρους φιλοξενίας, στην Αστυνομία, στο Δικαστήριο, σε Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΟΚΥπΥ), στις ΥΚΕ, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, σε φορείς στήριξης και προστασίας παιδιών κτλ.
  • Νομικές υπηρεσίες (από τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και ιδιώτες δικηγόρους).

Η διυπηρεσιακή διαχείριση (case co-management) αποτελεί το βασικό στοιχείο λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας όπου ουσιαστικά μετουσιώνει στην πράξη την προσέγγιση/φιλοσοφία “one stop shop”, σύμφωνα με την οποία όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες συστεγάζονται και συντονίζονται κάτω από την ίδια στέγη, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των περιπτώσεων.

Η προσέγγιση του Σπιτιού της Γυναίκας βασίζεται στο μοντέλο Family Justice Centre, όπου το συμφέρον του παιδιού και το συμφέρον της μητέρας ταυτίζονται, αφού μητέρα και εξαρτώμενα, στις πλείστες περιπτώσεις, βιώνουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας της βίας. Το Σπίτι της Γυναίκας θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας τόσο των γυναικών όσο και των παιδιών τους, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενδυνάμωση της μητέρας αλλά και τη διασφάλιση της σχέσης της με τα παιδιά της. Η μητέρα με τα εξαρτώμενα παιδιά της, θα λαμβάνουν τις αρχικές υπηρεσίες στο Σπίτι της Γυναίκας ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός τους και κατ΄ επέκταση να αποφεύγεται η περαιτέρω επαναθυματοποίησή τους. Επίσης, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης  απαιτεί την παροχή εξειδικευμένης στήριξης σε παιδιά βάσει των αναγκών τους (άρθρα 22, 23 και 26). Γι’ αυτό και το Σπίτι της Γυναίκας προνοεί την παρουσία Συνηγόρου του Παιδιού (Child’s Advocate), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες του Σπιτιού της Γυναίκας.

Το Σπίτι της Γυναίκας αναμένεται να λειτουργήσει σε φάσεις, μέχρι να φτάσει στην πλήρη λειτουργία του. Στο παρόν στάδιο, το προσωπικό που έχει προσληφθεί αναμένεται να ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση μέχρι τις 26/11/2020. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της Αστυνομίας στο Σπίτι της Γυναίκας σε συνεργασία με 11-μελές Κλιμάκιο, καθώς και την τοποθέτηση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Αναμένεται και η τοποθέτηση κρατικού Κλινικού Ψυχολόγου από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

—————————–
ΠΗΓΗ: διάλογος