Κύπρος: έμφυλες διακρίσεις

Διαβάστε με «κλικ» στην εικόνα ή στον τίτλο:

Συγκροτήθηκε 15μελής επιτροπή
για τον πολιτισμό
με μόλις μία γυναίκα μέλος
!