Όχι στην Βία κατά των γυναικών…στην Νοηματική


Βίντεο που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Hand Talks και την εθελοντική συμμετοχή πολλών ανθρώπων με τη «φωνή» της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, το οποίο «χτυπάει» τη νοσηρότητα της βίας κατά των γυναικών και «δανείζει» τη «φωνή» του στις γυναίκες οι οποίες φοβούνται να μιλήσουν, προτρέποντάς τες να σπάσουν τη σιωπή τους και να αντιδράσουν σε κάθε μορφή βίας.