Μετά την πυρκαγιά στην Μόρια…

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Αναζητείται πληροφόρηση (και σχέδιο)
για τις έμφυλες υποθέσεις του προσφυγικού