Νέος νόμος για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Θετική θεσμοθέτηση
η ποσόστωση γυναικών για τα Δ.Σ. στις εισηγμένες