Αίτημα προς τη Γερμανική Προεδρία: Αναγκαία η θέσπιση Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Η Κουντουρά έβαλε το θέμα σύστασης υπουργείου Ισότητας μέσω Ε.Ε.