Σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Covid 19 | «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: Έμφυλες Ανισότητες σε Οικονομία και Εργασία»