Ποινικό αδίκημα ο σεξισμός Παρά τις διαφορετικές πρόνοιες…

Παρά τις διαφορετικές πρόνοιες, ποινές και ερμηνείες, οι δύο προτάσεις νόμου που ετοίμασαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά έχουν κοινό στόχο, την καταπολέμηση του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών κατά γυναικών και συνεπώς αναμένεται να αποτελέσουν κοινή βάση για να καταλήξει η Βουλή σε ενιαίο κείμενο και να θεσπιστεί επιτέλους νόμος για το φαινόμενο και επιβολή ποινών για πάταξή του. 


Απαράδεκτα φαινόμενα

Η Α. Δημητρίου του ΔΗ.ΣΥ.

Ειδικότερα, η κ. Δημητρίου επιχειρεί τη θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία ποινικοποιούνται φαινόμενα σεξισμού και σεξιστικής συμπεριφοράς κατ՚ επιταγήν διεθνών συμβάσεων και συστάσεων, έτσι που να αντιμετωπισθούν απαράδεκτα φαινόμενα που μειώνουν, προσβάλλουν, απομονώνουν και προάγουν τις διακρίσεις εναντίον γυναίκας ή ομάδας γυναικών βάσει αντιλήψεων περί κατωτερότητας του γυναικείου φύλου.

Στη δική της αιτιολογική έκθεση, η κ. Κουκουμά εξηγεί πως στόχο έχει τη θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση μέσω του Ποινικού Δικαίου εκδηλούμενων δημόσια μορφών σεξισμού κατά των γυναικών. Όπως είναι γνωστό, εξηγεί, παρότι διεθνώς δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «σεξισμός», το Συμβούλιο της Ευρώπης με σύστασή του για την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του στις 27/3/2019 τονίζει ότι η ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου και σεξισμού και η διασφάλιση και ενσωμάτωση της οπτικής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και μέτρα αποτελούν στόχο προτεραιότητας στα έγγραφα και στις συστάσεις στρατηγικής για την ισότητα των φύλων του ΣτΕ. Επιπρόσθετα, σημειώνει η κ. Κουκουμά, η Επιτροπή Υπουργών αναφέρεται στη Γενική Πολιτική Σύσταση Αριθ. 15 για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας τον Δεκέμβριο του 2015, η οποία περιλαμβάνει και τη «σεξιστική ρητορική μίσους».

«Συναφώς, συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σεξισμού και των εκδηλώσεών του στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα και να ενθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς να εφαρμόσουν κατάλληλη νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα, χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο ορισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές». Στη βάση των πιο πάνω, «η παρούσα πρόταση νόμου αποσκοπεί στην ποινικοποίηση του σεξισμού, όταν αυτός εκδηλώνεται στη δημόσια σφαίρα ή διαδίδεται διαδικτυακά στρεφόμενος κατά συγκεκριμένης γυναίκας ή συγκεκριμένης ομάδας γυναικών, ώστε μέσω του Ποινικού Δικαίου να παρασχεθεί η δέουσα προστασία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ίση αξία των γυναικών, οι οποίες συνεπεία συμπεριφορών σεξισμού προσβάλλονται, μειώνονται, απομονώνονται και υφίστανται διακρίσεις», καταλήγει η κ. Κουκουμά.


Αδικήματα και ποινές

Η Σ. Κουκουμά Α.Κ.Ε.Λ

Η κ. Κουκουμά εισηγείται σε περίπτωση καταδίκης για αδικήματα του νόμου ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 2 χιλ. ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές. Στη δική της πρόταση νόμου που είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερες πρόνοιες, η κ. Δημητρίου εισηγείται πολύ πιο αυστηρές ποινές: πρόσωπο, το οποίο εκ προθέσεως εκδηλώνει ή προάγει σεξισμό ή εκδηλώνει σεξιστική συμπεριφορά, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 10 χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ εισηγείται και κυρώσεις κατά νομικών προσώπων. Περαιτέρω, η κ. Δημητρίου εισηγείται τη σύσταση Αρχής Εποπτείας με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη δράσεων και στρατηγικών, όπως και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα καταπολέμησης του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών.


Τι είναι ο σεξισμός κατά γυναικών;

Στην πρόταση νόμου της κ. Δημητρίου σεξισμός σημαίνει την ενδιάθετη στάση ή προκατάληψη που εκδηλώνεται δημόσια από τον φορέα αυτής ως συμπεριφορά, λόγος και/ή άλλη έκφραση εναντίον γυναίκας ή ομάδας γυναικών ως αποτέλεσμα αντίληψης περί κατωτερότητας του γυναικείου φύλου, η οποία προσβάλλει, μειώνει, απομονώνει, υποκινεί στο μίσος ή τη βία και εν τέλει καταλήγει σε διακρίσεις εναντίον αυτών. Την ίδια ώρα, σεξιστική συμπεριφορά σημαίνει τη διάδοση δημοσίως, με οποιοδήποτε μέσο, ιδεών ή θεωριών που θίγουν, προσβάλλουν, μειώνουν, απομονώνουν κοινωνικά, υποκινούν στο μίσος ή τη βία, καταλήγοντας σε διακρίσεις, περιλαμβανομένου συστήματος πληροφορικής στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά δεδομένα με στόχο τη διάδοση, διαδικτυακά, ανάλογων ιδεών ή θεωριών.

Στη δική της πρόταση η κ. Κουκουμά ορίζει τον σεξισμό ως οποιαδήποτε συμπεριφορά εκδηλούμενη δημόσια, η οποία συνίσταται σε χειρονομία, οπτική παρουσίαση, πρακτική, γραπτό ή προφορικό λόγο και/ή έκφραση που βασίζονται στην ενδιάθετη στάση του φορέα αυτών, η οποία εφορμάται από την ιδέα/αντίληψη ότι μία γυναίκα ή μία ομάδα γυναικών είναι κατώτερη ένεκα του φύλου της και περιλαμβάνει την εκδήλωση σεξισμού διαδικτυακά που: πλήττει την εγγενή αξιοπρέπεια, τραυματίζει ή ταλαιπωρεί σωματικά, ψυχολογικά ή κοινωνικοοικονομικά τη γυναίκα ή ομάδα γυναικών εναντίον της οποίας στρέφεται, δημιουργεί εναντίον συγκεκριμένης γυναίκας ή συγκεκριμένης ομάδας γυναικών εκφοβιστικό, εχθρικό εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον ή προάγει τη βία ή το μίσος εναντίον τους, παρεμποδίζει / παρεμβαίνει στην ανάπτυξη και την αυτογνωσία, απομονώνοντας και/ή δημιουργώντας διακρίσεις εις βάρος γυναικών και διατηρεί και ενισχύει τα έμφυλα στερεότυπα / διακρίσεις εναντίον συγκεκριμένης γυναίκας ή ομάδας γυναικών.

————————————————-
ΠΗΓΗ: ΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ.