Επιτροπή Ισότητας και στο Πανεπιστήμιο Θράκης


Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συγκρότησε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος των φοιτητών. Από τις πληροφορίες που δίνονται από μέλη, στην σύσταση βοήθησε μέλος της πολύ δραστήριας Επιτροπής Ισότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.