Ο κορωνοϊός δεν καθυστέρησε την ανακοίνωση πολιτικής…

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Κατατέθηκε η νέα «Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020 – 2025» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πλήρες κείμενο στα Ελληνικά.