Ευρωπαϊκή Ένωση: 18.02.20 τρεις σημαντικές συνεδριάσεις της Επιτροπής FEMM

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

gender-budgeting   Προϋπολογισμός Ισότητας 2021 – Δίκτυο Επιτροπών Ένωσης για την Ισότητα – Έρευνες Trafficking