Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Δύο μεγάλα θέματα για την Ισότητα των Φύλων στην συνεδρίαση της 12|02|20

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο:

Κατάθεση Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για της προτεραιότητες της Ισότητας Φύλων παγκοσμίως