Ψηφιακή προοπτική χωρίς τους πολίτες ΑΜΕΑ;

Διαβάστε με «κλικ» στον τίτλο που ακολουθεί:

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου