Εκλογές στο Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων | 03.12.21

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Χρυσό Μετάλλιο Ακαδημίας Αθηνών

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.

                                                                                                   Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και σχετική απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής, καλούνται τα Σωματεία-Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του Ε.Σ.Ε., Βουλής 38 στην Αθήνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της  Γενικής Συνέλευσης της  15ης  Μαϊου 2019.
 2. Απολογισμός των πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Ε. για το 2019 και 2020.
 3. Απολογισμός εσόδων και εξόδων 2019 και 2020  και Ισολογισμός της 31/12/2020.
 4. Έκθεση  Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του 2019 και 2020.
 6. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων 2021.
 7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021.
 8. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 9. Εκλογή 4 (τεσσάρων μελών) της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 10. Εξέλιξη κτηματογράφησης Κονίστρας Πετραλώνων
 11. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Η  Πρόεδρος                                                                                    Η  Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα                                                               Δρ   Φανή Πεχλιβάνη

Σημ.: Παρακαλούνται τα Σωματεία που εδρεύουν εκτός Αττικής  να ορίσουν και να μας κοινοποιήσουν εγκαίρως ταχυδρομικώς με FAX (210 3227609) ή  email :                             

 esencgw@ncgw.org   και  fpechliv@uniwa.gr ή  irpantazi@gmail.com τα πλήρη στοιχεία της εξουσιοδοτημένης εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι εκπρόσωποι των σωματείων αλλά η παρουσία των ατόμων-μελών μας είναι πάντοτε επιθυμητή.