• Α’| Διακήρυξη του Πεκίνου (Αγγλικά) 15|09|95

 • Β’ | Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 11|05|11

 • 1. Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020 – 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εισήγηση):

 • 2. Δείκτης Ισότητας Φύλων 2019 EIGE (Έκθεση):

 • 3. Στοιχεία καταγεγραμμένων βιασμών έως το 2017 σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας της Eurostat (Πίνακας)

 • 4. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Στρατηγική Ισότητας Φύλων 2020 – 2025
  της 21|01|21
  :

 • 5. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική Ισότητας στην περίοδο της πανδημίας covid 19 και μετά της 21|01|21:

 • 6. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική της Ε.Ε. για τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος της 21|01|21: